OTÁZKY & ODPOVĚDI

Poznají lidé ve stresu a panice, že se jedná o hasicí přístroj?

Hasicí přístroj Amplla je vybaven standardním piktogramem, který je jeho nedílnou součástí a nesmí být od přístroje oddělen. Klíčově náš hasicí přístroj eliminuje budování složitých nik a kabinetů, ve kterých je dnes běžný přístroj uzavřen. Amplla se bude významně věnovat osvětě k podobě a používání nového přístroje. Je také povinností majitele, nebo uživatele nemovitosti, nebo dopravního prostředku, aby proškolil pravidelné uživatele a umožnil nahodilým uživatelům zjistit způsob užívání hasicího přístroje a aby zamezil dětem v manipulaci s hasicím přístrojem.

Lze přístroj použít opakovaně?

Nelze a to ani žádný jiný, standardní hasicí přístroj.

Vyrábíte přístroj pouze pro použití levou rukou?

Přístroj je zatím určen jen k uchopení levou rukou. Při pohybu může být nesen svisle. Pro hašení je nezbytné udržovat jej ve vodorovné poloze (toroid svisle, držadlo vodorovně). Pro udržení v aktivní poloze je možné použít také pravou ruku. Hasicí přístroj Amplla může být použit také standardním způsobem, tedy oběma rukama, kdy levá drží přístroj a ovládá ventil a pravá vytrhne hadici s tryskou, kterou manipuluje.

Jak to je s revizemi zařízení?

Kontrola a servis hasicího přístroje je předepsána platnými zákonnými předpisy a normami a smí ji provést jen vyškolená odborně způsobilá osoba. Životnost hasicího přístroje, tedy sestavy toroidní nádrže, ventilu, stoupací trubice, manometru, hadice a trysky je 20 let. Životnost hasicího přístroje se počítá od data výroby přístroje trvale vyraženého na nádobě přístroje. Výrobce předepisuje měsíční kontrolu tlaku uživateli, nebo majiteli, vždy nejdéle jednou za 366 dní předepisuje revizní prohlídku a každých nejdéle 5 let musí být provedena vnitřní revize nádrže a výměna ventilu, hasiva i hnacího plynu.

Budete vyrábět jen práškové hasicí přístroje či i jiné druhy?

Hasicí přístroje Amplla Hussechuck a Shield obsahují hasební látku ammonium dihydrogen phosfát a výtlačný plyn dusík. Zařízení je pod trvalým tlakem 15 barů při teplotě 20°C. V tuto chvíli žádné jiné varianty nenabízíme, ale vyvíjíme je. Zvolili jsme nejuniversálnější typ hasební látky k hašení malých a začínajících požárů.

Košík (0)

Váš košík je tak prázdný...